Galeria Budowle

Galeria budowle

Dom Handlowy Gustava Zeecka
  • 4 rok
 • 852

Dom Handlowy Gustava Zeecka

Ruina Domu Handlowego Gustava Zeecka, 1958 rok. W latach 60-tych umiejscowiono tu Elwę. Dziś galeria "Hosso". Kadr z filmu "Na przykład Kołobrzeg" w reż. Jadwigi Plucińskiej.

Targowisko
  • 5 rok
 • 574

Targowisko

Targowisko miejskie, prawdopodobnie przy ul. Okopowej. Lata 80-te. Fot. archiwum Pawła Błaszczykiewicza.

Batardeau
  • 5 rok
 • 1.6K

Batardeau

Widok na batardeau i hydroelektrownię przy ul. Rzecznej. Na pierwszym palnie żołnierz Wojska Polskiego z rodziną. Fot. lata 60-te.

Reduta Bagienna
  • 5 rok
 • 612

Reduta Bagienna

Reduta Bagienna z XVIII wieku w Porcie Jachtowym. Napis nad wejściem zabytku: Jach Klub Joseph Conrad, LOK Kołobrzeg" (LOK - Liga Obrony Kraju). Widoczna częściowo zasypana fosa przed redutą. Fot. F. Zwierzchowski, początek lat 60-tych.

Pałac Braunschweigów
  • 5 rok
 • 615

Pałac Braunschweigów

Sąd Powiatowy w Pałacu Brauschweigów. Tuż po wojnie, w tym miejscu mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Na zdjęciu, na szyldzie, znajduje się napis: "W NAUCE PRACY WALCE CZUWAJ". Fot. F. Zwierzchowski, lata 50-te. Więcej o historii pałacu [przeczytaj]. Ilustracja ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Morskie Oko
  • 5 rok
 • 534

Morskie Oko

Morskie Oko w okresie sezonu wakacyjnego. Lata 70-te. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego.

Pałac Nadbrzeżny
  • 5 rok
 • 1.5K

Pałac Nadbrzeżny

Żołnierze Garnizonu Kołobrzeg na pamiątkowym zdjęciu na tle zniszczonego Pałacu Nadbrzeżnego, po wojnie nazywanego Pałacem Goeringa. Lata 50-te.

Klub Prasy i Książki
  • 5 rok
 • 889

Klub Prasy i Książki

Międzynarodowy Klub Prasy i Książki przy obecnej ulicy Wojska Polskiego. W tym miejscu znajduje się dziś "Biedronka". Fot. J. Biernacka.

Batardeau
  • 5 rok
 • 681

Batardeau

Widok z ulicy Szpitalnej na batardeau i hydroelektrownię na Parsęcie. Na pierwszym planie żołnierze Garnizonu Kołobrzeg. Lata 50-te.

Zegar ratuszowy
  • 5 rok
 • 529

Zegar ratuszowy

Michał Sznitko obsługujący ratuszowy zegar. Zdjęcie z 2002 roku. Fot. R. Dziemba.

Z browarem przed dworcem PKP
  • 5 rok
 • 553

Z browarem przed dworcem PKP

Pamiątkowe zdjęcie z kuflami w dłoni, zapewne pełnymi. Fotografia wykonana prawdopodobnie na początku lat 70-tych. Fot. archiwum Pawła Błaszczykiewicza.

Wieżowiec przy ul. Złotej
  • 5 rok
 • 544

Wieżowiec przy ul. Złotej

Około 1975 roku. Budowa wieżowca przy ul. Złotej. Fot. S. Pleśniarowicz.

Wieżowiec przy ul. Złotej
  • 5 rok
 • 535

Wieżowiec przy ul. Złotej

Około 1975 rok. Budowa wieżowca przy ulicy Złotej. Kierownikiem budowy był Franciszek Nawrocki, inż. budowy Jacek Kasperski, technikiem budowy Maciej Żurowicz. Fot. T. Wit.

Wieżowiec przy ul. Wąskiej
  • 5 rok
 • 533

Wieżowiec przy ul. Wąskiej

Widok w kierunku zachodnim na ulicę Wąską. Widoczny pusty plac przy ul. Katedralnej. Po prawej stronie Akademia Rycerska. Lata 80-te. Fot. M. Jasiecki.

Wieża ratuszowa
  • 5 rok
 • 524

Wieża ratuszowa

Rozpadające się blanki na wieży ratuszowej - widok na bazylikę. 2002 rok. Fot. R. Dziemba.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.