• Robert Dziemba
      • Nie podano lokalizacji
      • Nie podano adresu URL
  • Nie dostarczono biografii
    • 243
    • Lubi
    • 1
    • Komentarze
    • 0
    • Pliki do pobrania
    • 90.5K
    • Wyświetlenia
  • Aktywność w zeszłym roku

Robert Dziemba's zdjęć Ogółem 180

Protest w szpitalu
 • 394

Protest w szpitalu

Pracownicy szpitala w Kołobrzegu wieszają nad wejściem do placówki postulat odwołania dyrektora. Marzec 2002 roku. Fot. P. Gryń.

Rajd Motocyklowy
 • 389

Rajd Motocyklowy

Rajd motocyklowy przez zagruzowane miasto. Zdjęcie wykonał Władysław Wiśniewski na ulicy Budowlanej od strony Rzecznej w 1946 roku. Fot. z arch. Muzeum Oręża Polskiego.

Reduta Bagienna
 • 661

Reduta Bagienna

Reduta Bagienna z XVIII wieku w Porcie Jachtowym. Napis nad wejściem zabytku: Jach Klub Joseph Conrad, LOK Kołobrzeg" (LOK - Liga Obrony Kraju). Widoczna częściowo zasypana fosa przed redutą. Fot. F. Zwierzchowski, początek lat 60-tych.

Pałac Braunschweigów
 • 687

Pałac Braunschweigów

Sąd Powiatowy w Pałacu Brauschweigów. Tuż po wojnie, w tym miejscu mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Na zdjęciu, na szyldzie, znajduje się napis: "W NAUCE PRACY WALCE CZUWAJ". Fot. F. Zwierzchowski, lata 50-te. Więcej o historii pałacu [przeczytaj]. Ilustracja ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Morskie Oko
 • 583

Morskie Oko

Morskie Oko w okresie sezonu wakacyjnego. Lata 70-te. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego.

Pałac Nadbrzeżny
 • 1.7K

Pałac Nadbrzeżny

Żołnierze Garnizonu Kołobrzeg na pamiątkowym zdjęciu na tle zniszczonego Pałacu Nadbrzeżnego, po wojnie nazywanego Pałacem Goeringa. Lata 50-te.

Klub Prasy i Książki
 • 975

Klub Prasy i Książki

Międzynarodowy Klub Prasy i Książki przy obecnej ulicy Wojska Polskiego. W tym miejscu znajduje się dziś "Biedronka". Fot. J. Biernacka.

Batardeau
 • 748

Batardeau

Widok z ulicy Szpitalnej na batardeau i hydroelektrownię na Parsęcie. Na pierwszym planie żołnierze Garnizonu Kołobrzeg. Lata 50-te.

Anna cumuje w porcie
 • 463

Anna cumuje w porcie

Statek wycieczkowy Anna wpływa do kołobrzeskiego portu, aby zacumować przy nabrzeżu. Widokówka ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego. Lata 60-te.

Wejście do portu
 • 476

Wejście do portu

Żołnierz na falochronie wschodnim. Fot. W. Wiśniewski, lata 40-ste, ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego.

Zdjęcie z marynarzami
 • 409

Zdjęcie z marynarzami

Pamiątkowe zdjęcie z marynarzami na Forcie Ujście pod latarnią morską. Na zdjęciu jest data: 8 lipca 1951 r.

Zdjęcie z marynarzami
 • 403

Zdjęcie z marynarzami

Pamiątkowe zdjęcie z marynarzami na Forcie Ujście pod latarnią morską. Na zdjęciu jest data: 8 lipca 1951 r.

Letni wypoczynek
 • 494

Letni wypoczynek

Tereny nadmorskie, wczasy z Syreną...

Ulica Starynowska
 • 475

Ulica Starynowska

Ulica Starynowska przed wycinką drzew w 2007 roku. Zdjęcie wykonane przez P. Grynia w 2002 roku.

Lądowanie śmigłowca
 • 463

Lądowanie śmigłowca

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował na lądowisku w kołobrzeskim szpitalu. Ratownicy przenoszą pacjenta z ambulansu. 2002 rok. Fot. P. Gryń.

Park 18 Marca
 • 463

Park 18 Marca

Zima w Parku 18 Marca. Widoczna jest fontanna, w tym czasie zamieniona na klomb. Data stempla na pocztówce: 1976 rok.

Perła Bałtyku
 • 497

Perła Bałtyku

Wytwórnia wody mineralnej "Perła Bałtyku" przy ul. Sienkiewicza. 2002 rok. Fot. P. Gyń.

Ulica Dubois
 • 517

Ulica Dubois

Ulica Dubois, początek lat 60-tych. Dawniej, ta część Kołobrzegu była nazywana "Starym Miastem" lub "Starą Starówką", ze względu na to, że była to jedyna zachowana architektura przedwojennego Kołobrzegu w centrum. Fot. F. Zwierzchowski.

Państwowa Szkoła Katedralna
 • 966

Państwowa Szkoła Katedralna

Państwowa Szkoła Katedralna, zbudowana w latach 1930-32, obecnie LO Mikołaja Kopernika. Lata 30-ste. Fot. ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Żołnierze w Kołobrzegu
 • 450

Żołnierze w Kołobrzegu

Żołnierze Garnizonu Kołobrzeg w scenerii zimowej na tle kamienicy przy skrzyżowaniu ulicy Zwycięzców i Pomorskiej, obecnie bar "Syrena". Lata 50-te.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.