Galeria Kościoły

Galeria Kościoły

Konkatedra i muzuem
  • 6 rok
 • 305

Konkatedra i muzuem

Widok z małego kościoła nad rzeką na konkatedrę, ok. 1976 rok. W bloku wieżowym istnieje jeszcze muzeum.M. Jasiecki

Kolegiata - wejście do muzeum
  • 6 rok
 • 305

Kolegiata - wejście do muzeum

Wejście do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, lata 70-te. Wówczas siedziba muzeum znajdowała się w bloku wieżowym kołobrzeskiej konkatedry.Fot. Jerzy Patan

Kolegiata - wejście do muzeum
  • 6 rok
 • 299

Kolegiata - wejście do muzeum

17 sierpnia 1975 roku, obchody 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Widok na portal główny kolegiaty, wówczas jeszcze Muzeum Oręża Polskiego.

Kolegiata Marii Panny
  • 6 rok
 • 323

Kolegiata Marii Panny

Widok na kolegiatę od południowego wschodu, od strony obecnej ul. Narutowicza. Widoczny dach papowy nad częścią nawową, pozostawioną jako trwała ruina. Koniec lat 70-tych.Fot. M. Jasiecki

Kolegiata Marii Panny
  • 6 rok
 • 280

Kolegiata Marii Panny

Widok na wieżę kolegiaty. Trwają prace w korpusie nawowym. Lata 60-te.

Kolegiata Marii Panny
  • 6 rok
 • 302

Kolegiata Marii Panny

Druga połowa lat 60-tych. Trwa zadaszanie korpusu nawowego. widok od strony południowej.

Kolegiata
  • 6 rok
 • 326

Kolegiata

Wnętrze kolegiaty, 1959 rok. Widok od strony prezbiterium w kierunku zachodnim, na wieżę i nieistniejącą emporę organową. Widoczna rosnąca roślinność.

Kolegiata
  • 6 rok
 • 336

Kolegiata

Widok na zniszczony korpus nawowy z wieży w kierunku bocznej nawy południowej. Po prawej widać odgrodzone deskami prezbiterium. 1959 rok.

Kolegiata
  • 6 rok
 • 311

Kolegiata

Prezbiterium kolegiaty, 1959 roku. Na dawnym cmentarzu władze zbudowały szalet.

Kolegiata
  • 6 rok
 • 288

Kolegiata

Zdjęcie kolegiaty z 1959 roku, widok od strony ulicy Katedralnej. Widać używane i wyremontowane przez Parafię Św. Marcina prezbiterium.

Kolegiata
  • 6 rok
 • 338

Kolegiata

Widok na blok wieżowy kolegiaty od zachodu, lata 50-te. Na wieży założono już specjalny betonowy wieniec, stabilizujący całą budowlę. Widocznej jednak ogromne pęknięcia w dużych partiach muru.

Kolegiata
  • 6 rok
 • 336

Kolegiata

Widok na kolegiatę od strony ulicy Katedralnej, lata 50-te. Na ulicach zalega gruz. Południowa część bloku wieżowego pokryta pęknięciami i rysami.

Kolegiata
  • 6 rok
 • 342

Kolegiata

Widok na kolegiatę Marii Panny, lata 50-te. Widoczny cokół pomnika Gneisenaua i Nettelbecka. W świątyni zamurowane dolne okna.

Kościół św. Mikołaja
  • 6 rok
 • 350

Kościół św. Mikołaja

Zniszczony kościół św. Mikołaja, lata 50-te. Świątynia poewangelicka znajdowała się przy ul. Portowej. Rozebrano ją w 1956 roku.

Kościół św. Marcina
  • 6 rok
 • 310

Kościół św. Marcina

Widok na zniszczony kościół św. Marcina, połowa lat 50-tych. Widok wnętrza. Fotografia z Kroniki Parafii Św. Marcina.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.