Galeria Kultura

Otwarcie wystawy
  • Otwarcie wystawy

      • 5 rok

    Otwarcie wystawy o Kołobrzegu w Pałacu Brunszwickich Muzeum Oręża Polskiego - 2005 rok. Od prawej: Barbara Zabel - dyrektor muzeum, Włodzimierz Adam, Janusz Gromek, Henryk Bieńkowski, Ryszard Ławrynowicz.

    Fot. R. Dziemba

    • 0 polubień

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.