O stronie

Strona Historiakolobrzegu.pl powstała w ramach projektu "Powojenny Kołobrzeg", realizowanego przez Fundację Historia Kołobrzegu, współfinansowanego przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Celem portalu jest promocja powojennej historii Kołobrzegu. Cezurą końcową, jaką przyjęliśmy, jest rok 2005.

ŹRÓDŁA ZDJĘĆ

Fundacja wykorzystuje zbiory własne, archiwum Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które jest oficjalnym partnerem projektu. Publikujemy również zdjęcia przekazane przez Mieszkańców i Instytucje. Jeśli chcesz przekazać nam swoje zdjęcia, skontaktuj się z nami.

DATOWANIE I OPISY

Podczas opracowywania zdjęć, opieramy się zasadniczo na opisach autorów fotografii lub sygnaturach archiwalnych. Nie zawsze przedmiotowe datowanie jest trafne. W pozostałych przypadkach staramy się datować zdjęcia we własnym zakresie. Jeżeli masz własne zdanie - poinformuj nas o tym.

KOMENTARZE

Czytelnicy mogą pisać komentarze. Nie podlegają one autopublikacji. Publikowane będą komentarze odnoszące się do zawartości merytorycznej. Dziękujemy za wszelkie uwagi i pomoc.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2016 Fundacja Historia Kołobrzegu, fundacja@historiakolobrzegu.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona powstała przy finansowym wsparciu Gminy Miasto Kołobrzeg

Wsparcie techniczne Allweb