Galeria Panoramy

Ulica Walki Młodych
  • Ulica Walki Młodych

      • 5 rok

    Skrzyżowanie z ulica Cyrankiewicza, dziś Łopuskiego. Widoczne młode drzewa na zieleńcu rozdzielającym ulicę. Po lewej, świeżo wykończone witryny sklepowe PSS "Jedność". Prawdopodobnie 1963 rok. Fot. F. Zwierzchowski.

    • 0 polubień

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.