Galeria Polityka

Galeria Polityka

Andrzej Lepper w Kołobrzegu
    • 5 rok
  • 285

Andrzej Lepper w Kołobrzegu

Lider Samoobrony, Andrzej Lepper, odwiedził w 2002 roku Kołobrzeg. Wówczas Samoobrona miała swoich przedstawicieli w parlamencie, a Lepper lobbował za powstaniem województwa środkowopomorskiego. Po lewej siedzi poseł Jan Łączny, po prawej zastępca prezydenta Kołobrzegu ds. gospodarczych, Marek Sobczak.Fot. R. Dziemba

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.