Galeria Port

Galeria Port

Wejście do portu
  • 6 rok
 • 393

Wejście do portu

Pamiątkowe zdjęcie na tle wejścia do portu, lata 70-te. Fot. archiwum Pawła Błaszczykiewicza.

Wejście do portu
  • 6 rok
 • 360

Wejście do portu

Do portu wchodzi statek "Laura". Na falochronie turyści. Fot. F. Zwierzchowski.

Wejście do portu
  • 6 rok
 • 358

Wejście do portu

Wejście do portu po przebudowie Falochronu Wschodniego. Falochron zachodni, powstały w 1899 roku, pamięta jeszcze zniszczenia z 1945 roku. Fot. E. Czapliński, A. Stelmach.

W porcie
  • 6 rok
 • 339

W porcie

Lata 70-te. Widok w kierunku elewatora zbożowego. Przy nabrzeżu zagraniczne statki. Fot. S. Kraszewski.

W porcie
  • 6 rok
 • 319

W porcie

Port Pasażerski, przełom lat 50-tych i 60-tych. Fot. archiwum Pawła Błaszczykiewicza.

W porcie
  • 6 rok
 • 309

W porcie

Widok w kierunku latarni morskiej. Lata 70-te. Fot. Z. Siemaszko.

W porcie
  • 6 rok
 • 295

W porcie

Zdjęcie wykonane ze statku płynącego kanałem portowym w kierunku elewatorów portowych. Lata 70-te. Fot. K. Kamiński.

W Barce
  • 6 rok
 • 348

W Barce

PPiUR Barka, przy nabrzeżu. Lata 70-te. Fot. S. Pleśniarowicz.

Stocznia
  • 6 rok
 • 303

Stocznia

Ośrodek Remontowy kołobrzeskiej Barki. Lata 70-te. Fot. S. Pleśniarowicz.

Statek na redzie
  • 6 rok
 • 350

Statek na redzie

W 2005 roku na redzie kołobrzeskiego portu pojawił się nietypowy wycieczkowiec. Wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców i turystów. Fot. R. Dziemba.

Przewrócony kafar
  • 6 rok
 • 324

Przewrócony kafar

Podczas przebudowy wejścia do portu doszło do wywrotki kafara na morzu. 2002 rok. Fot. R. Dziemba.

Przeładunek w porcie
  • 6 rok
 • 311

Przeładunek w porcie

Przeladunek w porcie. Fot. S. Kraszewski.

Przebudowa wejścia do portu
  • 6 rok
 • 321

Przebudowa wejścia do portu

Trwa państwowa inwestycja w kołobrzeskim porcie związana z przebudową falochronów. 2005 rok. Fot. R. Dziemba.

Przebudowa wejścia do portu
  • 6 rok
 • 341

Przebudowa wejścia do portu

2005 rok. Trwa przebudowa falochronu zachodniego. Fot. R. Dziemba.

Przeładunek w porcie
  • 6 rok
 • 319

Przeładunek w porcie

Na statek "Krasnal" załadowywane jest drewno. Lata 70-te. Fot. S. Pleśniarowicz.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.