Galeria Przed-1945

Kołobrzeska Wenecja
  • Kołobrzeska Wenecja

      • 3 rok
    Widok z mostku na ul. Rzecznej na tzw. Kołobrzeską Wenecję, którą stanowiło ujście Stramniczki do Parsęty. Zwana była również kanałem młyńskim, bo zasilała kołobrzeskim młyn.
    • 0 polubień

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.