Galeria Budowle

Galeria budowle

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 410

Latarnia morska

Wejście do Fortu Ujście, na szczycie którego znajduje się latarnia morska. Na górze widoczna data Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a nie drugiej wojny światowej. Na stoku - cmentarz bohaterów poległych w walkach o Kołobrzeg, zlikwidowany na początku lat 60-tych. Fot. T. Hermańczyk.

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 385

Latarnia morska

Pod latarnią znajduje się informacja w języku angielskim dla zagranicznych turystów. Fot. T. Hermańczyk.

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 375

Latarnia morska

Widok na latarnię morską z falochronu portowego. Zdjęcie jest dość rzadkie i przedstawia nietypową budowlę przed latarnią - jest to wieżyczka strażnicza. Powstała albo jako obiekt dla służb chroniących plażę w związku z jej militaryzacją, albo też na potrzeby 19 Baterii Artylerii Stałej. Zdjęcie z końca lat 50-tych. Na późniejszych fotografiach wieżyczki nie widać - musiała zostać zniszczona lub rozebrana. Fot. W. Chromiński.

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 369

Latarnia morska

Pomnik poświęcony poległym w walkach na frontach II wojny światowej. Widok od strony obecnej ulicy Morskiej. Po lewej widoczny pawilon obsługi statków białej floty. Fot. M. Jasiecki.

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 405

Latarnia morska

Statek wycieczkowy Anna na tle latarni morskiej. Połowa lat 70-tych. Fot. P. Barącz.

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 368

Latarnia morska

Nabrzeże Pasażerskie z latarnią morską i jednostką białej floty. Lata 60-te. Fot. A. Stelmach.

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 372

Latarnia morska

Latarnia morska jako pomnik Zwycięstwa nad Faszyzmem. Widok od strony skweru, lata 60-te. Fot. F. Zwierzchowski.

Latarnia morska
  • 6 rok
 • 379

Latarnia morska

Powstała jako pierwszy obiekt w powojennym Kołobrzegu. Oddana do użytku 1 listopada 1945 roku. Lata 70-te. Fot. F. Zwierzchowski.

Kopalnia borowiny
  • 6 rok
 • 464

Kopalnia borowiny

Zima 2004 roku. Zdjęcie z dachu Kopalni Borowiny Uzdrowiska Kołobrzeg SA w kierunku wschodnim. Fot. R. Dziemba.

Kolegiata - muzeum
  • 6 rok
 • 377

Kolegiata - muzeum

Trwają prace przy zabezpieczeniu wejścia do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które mieściło się w wieży kolegiaty. Lata 60-te.

Kawiarnia Adabar
  • 6 rok
 • 370

Kawiarnia Adabar

Kawiarnia "Adabar" Przed przebudową. 2005 rok. Fot. R. Dziemba.

Kawiarnia Adabar
  • 6 rok
 • 398

Kawiarnia Adabar

Wnętrze kawiarni Adabar przed remontem. 2005 rok. Fot. R. Dziemba.

Kamienice przy Budowlanej
  • 6 rok
 • 396

Kamienice przy Budowlanej

Przedwojenne kamienice przy ul. Budowlanej. W jednej z nich znajdował się sklep rowerowy i Instytut Języków Obcych. 2005 rok. Fot. R. Dziemba.

Kamienica przy Wojska Polskiego
  • 6 rok
 • 361

Kamienica przy Wojska Polskiego

Secesyjna kamienica przy ulicy Wojska Polskiego w 2005 roku, przed remontem. Fot. R. Dziemba.

Kamienica przy Wojska Polskiego
  • 6 rok
 • 386

Kamienica przy Wojska Polskiego

Secesyjna kamienica przy ulicy Wojska Polskiego w 2005 roku, przed remontem. Widok na tympanon z datą 1906. Fot. R. Dziemba.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg, www.muzeum.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.